Jambo ToursEtiopia

Etiopia

Mange vet kanskje ikke at Etiopia er ett av verdends eldste kristne land. Nesten halvparten av befolkningen tilhørere den etiopiskortodokse kirken og andelen protestanter har de siste tiårene økt til ca 20 prosent. Landets historie er levende og mytisk. Klippekirkene i Lalibela ble bygd allerede på 1100-tallet. I følge sagnen bygdes de på bare 23 år av mennesker på dagen, og engler på natten. I en av Aksums mange kirker sies det at paktens ark med Moses ti budord forvares. Denne blandingen av sagn og virkelighet er hele tiden tilstedeværende når man reiser i Etiopia.

Naturen er meget vakker og variert. I Etiopias høyland finnes endemiske dyrearter som den etiopiske ulven, den etiopiske steinbukken og gelada-aper. Gelada-apene er fascinerende. De lever i store flokker som består av hudretalls dyr og er den eneste arten som har grass som hovedføde. Det er derfor vanlig å se apene i gresslenter i bergene. Å sitte og studere geladene på nært hold mens de plukker gress, renser hverandres pels og leker er noe utover det vanlige. Ved Tanasjøen er naturen av helt annen karakter. Klimaet er tropisk og her vokser det palmer langs strandkanten. Utfluktene skjer for det meste med båt siden mange av områdets kloster og kirker finnes på øyene som ligger spredd ut over sjøen. Ved elven Blå Nilens utløp kan man ofte se flodehester.