Jambo Tours Sør-Korea

Sør-Korea

Sør-koreanske bedrifter innen elektronik, skips- og bilindustri har hatt verdensledende posisjoner siden et par tiår tilbake. De siste årene ha også sør-koreansk kultur fått en mer fremtredende rolle internasjonalt. Bak dette finnes en sterk historie, ikke minst den moderne hvor nye kapitler skrives hver dag.