banner_1900x831_tanzania_selous_elephantsinriver

Før avreise

Jambo Tours Scandinavia AB

Jambo Tours Scandinavia er et skandinavisk aksjeselskap som startet sin virksomhet i 1974. Selskapet har sitt hovedkontor i Stockholm, bedriver virksomhet i Sverige og Norge og selger rundreiser, safarier samt individuelt utformede reisearrangement til kunder i hele Skandinavia. Jambo Tours er medlem i ledende bransjeorganisasjoner, blant annet i Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation (RTS). International Air Transport Association (IATA), Latin American & Caribbean Travel Association (LATA Nordic) og Pacific Travel Association (PATA). I tillegg er vi medlem i Virke Utland. Med Jambo Tours reiser du trygt – vi har nødvendige garantier hos svenske Kammarkollegiet.

Reisegarantier

Jambo Tours har stilt nødvendige garantier hos svenske Kammarkollegiet, som dekker våre kunder med avreise fra Norge i henhold til gjeldende bestemmelser fra det norske Reisegarantifondet (RGF) og i henhold til den norske pakkereiseloven. En pakkereise er et arrangement som består av en transport i kombinasjon med innkvartering eller kjøp av en annen type turisttjeneste som for eksempel leie av bil eller et besøk i en fornøyelsespark. Forutsetningen er at reisen varer i mer enn 24 timer eller innbefatter en overnatting. Reisen skal selges til en helhetspris eller til separate priser tilknyttet hverandre. Om en pakkereise blir avbrutt eller innstilt kan erstatning utbetales av reisegarantien. Ved kjøp av kun innkvartering, eller kun en enkelt flybillett gjelder ikke reisegarantiordningen. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (”Pakkereiseloven”) og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, (”Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker. Spørsmål som gjelder reisegarantiloven besvares av Kammarkollegiet, tel. 00 46 8 700 08 00 eller se deres hjemmeside på nettadressen www.kammarkollegiet.se.

Barnerabatter

Barnerabatter på fly gjelder normalt for barn inntil fylte 12 år – i enkelte tilfeller 15 år. På hoteller gjelder rabatten barn under 12 år som innkvarteres i ekstraseng i foreldrenes rom. Normalt er rabatten 50 prosent. Ettersom rabatter, vilkår og aldersgrenser varierer en del, får du eksakt informasjon om dette ved bestilling.

Trygghet før avreisen – avbestillingsbeskyttelse ved sykdom m.m.

Den reisende kan beskytte seg mot avbestillingskostnad for reise gjennom å tegne Jambo Tours avbestillingsbeskyttelse ved bestilling av reisen.

Pass og visum

Det er enhver reisendes plikt å kontrollere at passet er gyldig. Navnet i passet må være identisk med navnet som står i flybookingen! Tenk spesielt på det i forbindelse med for eksempel bryllupsreiser. De fleste landene krever at passet er gyldig i minst seks måneder lengre enn planlagt hjemreisedato. Husk å ha minst to tomme sider i passet. Norske reisende behøver visum eller turistkort for reise til Egypt, India, Kenya, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam, Australia og Kuba. For reiser til Dubai, Egypt, Jordan, Kambodsja, Indonesia og Mexico skjer visering ved ankomst til landet.

Den reisende er selv ansvarlig for å følge passregler og krav om visum for de land som skal besøkes siden det ofte kan komme endringer. Reisende uten norsk statsborgerskap  oppfordres til å kontrollere dette ekstra nøye for såvel transitdestinasjoner som sluttdestinasjoner.

Våre Jamboguider

Dyktige reiseledere med gode kunnskaper er et kjennetegn for Jambo Tours. Vi har skandinavisktalende reiseledere på et stort antall reiser. Det gjelder samtlige safarireiser som går under navnet Jambo Safari, og samtlige rundreiser som vi presenterer under navnet Jambo Ensemble. Øvrige safarireiser og rundreiser som gjennomføres i gruppe guides av engelsktalende reiseleder. Se respektive faktarubrikk for videre informasjon. Selv på flere av våre individuelle reiser forekommer deler med guide, disse gjennomføres av engelsktalende guide. På våre faste destinasjoner (sol & bad samt storbyer) tilbys engelsktalende representanter gjennom våre lokale samarbeidspartnere.

Jambo Tours sirkeldiagram – et bedre bilde av opplevelsesinnholdet i respektive reise

I faktarutene i denne katalogen presenterer vi et sirkeldiagram; Natur, Natur/Dyr, Storby, Kultur, Sol & bad. Disse diagrammene er kun laget for å hjelpe deg med å få en bedre oversikt av hva reisen innebærer. Hensikten er altså ikke å på noen måte gi en eksakt opplysning. Merk også at diagrammet ikke følger noen prosentuell skala, for summen av det presenterte innholdet på de ulike sirkeldiagrammene overstiger som regel klart et fullt sirkeldiagram.

Flyreisene

Jambo Tours’ reiser foregår stort sett med rutefly. Vi bruker anerkjente flyselskaper som holder et høyt kvalitetsnivå, har miljømål og bra service. Vi flyr blant annet med SAS, Air France, KLM, Finnair, Thai Airways, Singapore Airlines, Lufthansa, British Airways, Qantas, Air New Zealand, Kenya Airways, Air Mauritius, Air Seychelles, South African Airways, Malaysia Airlines og Qatar Airways. Gjør det til en vane å alltid kontrollere med respektive flyselskaper eller deres agenter om det er noen tidtabellendringer. Vi tar ikke ansvar om du ikke rekker ditt fly på grunn av endringer i tidtabellen.

Legg merke til at det er veldig vanlig med ”code share” flyvinger, dette innebærer at et annet flyselskap enn det som er angitt i billetten flyr strekninger på vegne av et annet flyselskap.

Observer at enkelte bookingklasser ikke er berettiget til bonuspoeng hos en del flyselskaper. Informasjon om dette finnes på flyselskapenes hjemmesider. Observer også at måltider på tilslutningsfly i Europa ikke alltid er inkludert hos flyselskapene, men kan kjøpes om bord. Dette gjelder også tilslutningsfly i land som USA, Sør-Afrika og Australia.

Flyskatter og sikkerhetsavgifter

Flyselskapene og myndighetene har gjort det mer eller mindre umulig å inkludere skatter i reisens pris. Summene varierer mye og de er vanskelig å fastslå før man vet eksakt hvilken rute man kommer til å fly. Kostnaden kan variere fra ca. 300 kr og overstige 5.500 kr for lange rundreiser med mange flystrekninger. Avgiftenes størrelse er avhengig av avreisested, flyrute, flyselskap og valutasvingninger. Dessuten inkluderes de varierende prisene på flydrivstoff og summen kan derfor forandres med kort varsel. Ved bestilling oppgis et foreløpig skatte og avgiftsbeløp for aktuell reise og rute. Den endelige prisen styres av den datoen billettene blir skrevet ut. I enkelte tilfeller tilkommer lokale skatter som betales på flyplassen ved hjemreise. Se respektive faktarubrikker for ytterligere informasjon.

Flypassasjerenes rettigheter

Europaparlamentet har fastslått en forordning om flypassasjerenes rettigheter som detaljert forklarer om hvilke rettigheter til erstatning, ombooking mm, som passasjerer på Europabaserte flyselskap har og hvilke regler som gjelder for begrensninger av flyselskapenes skyldigheter. Forordningen har vært i kraft siden februar 2005. Klikk her for den fullstendige forordningsteksten. http://europalov.no/rettsakt/flypassasjerers-rettigheter/id-5006

Svartelistede flyselskap

Europeisk flysikkerhet er helt i verdenstoppen og sikkerhetsmyndighetene i EU’s medlemsland arbeider kontinuerlig for å forbedre sikkerhetsstandarden både hjemme og gjennom samarbeid med andre land, ute i verden. Det fins imidlertid en rekke flyselskap i mange land, som ikke oppfyller de grunnleggende, internasjonale sikkerhetskravene. Europakommisjonen har i samråd med flysikkerhetsmyndighetene i EU’s medlemsstater besluttet å forby usikre flyselskap å trafikkere europeisk luftrom. Forordningene oppdateres regelmessig i Den Europeiske unionens offisielle nyheter, der de inngår som bilagene A og B til kommisjonens forordning. Den første forordningen gjelder alle selskap som forbys å fly i Europa, den andre forordningen omfatter selskap som får traffikere Europa under visse forutsetninger. De svartelistede flyselskapene fins listet her.

Klima og vær

I Jambo Tours katalog finnes en klimatabell og opplysninger om normale værforhold og temperaturer. Disse tabellene bygger på langvarig statistikk og Jambo Tours kan ikke garantere at været, temperaturene og klimaforholdene kommer til å bli slik de tidligere har vært. Det kan forekomme lokale og regionale variasjoner i værforholdene over hele verden. Dels i form av naturlige værsykluser på grunn av havstrømmer, eller uvanlige værforhold som et resultat av den globale oppvarmingen, som mange forskere mener nå skjer.

UD’s reiseanbefalinger

Utenriksdepartementets hjemmeside fins allmenn reiseinformasjon for de land der Norge har ambassader eller på annen måte er representert. Der kan du også finne nyttige lenker til andre myndigheter og andre lands reiseråd. På hjemmesiden fins også en fortegnelse over de områdene som UD fraråder oss fra å reise til. UD’s reiseråd er ment som en anbefaling. Den enkelte reisende må selv bestemme beslutningen om å avstå fra eller utsette reisen.

Jambo Tours reisevilkår

Her får du rede på hvilke regler som gjelder for kjøp av reise.

Slik bestiller du din reise

Å bestille din reise med Jambo Tours er enkelt. Du har tre grunnalternativ:

• Her på vår hjenmeside bestiller du enkelt din reise. De reiser som er med skandinavisktalende Jamboguide; samtlige reiser innenfor våre konsept Jambo Ensemble og Jambo Junior samt et urvalg av våre reiser merket Jambo Safari bestiller du direkte på de faste datoavgangene. Øvrige reiser legger du inn ønsket dato på, vi kommer så tilbake til deg med prisopplysninger og beskjed om kapasitet.

• Direkte av Jambo Tours på telefon 210 JAMBO (21 05 26 26)

• Via ditt lokale reisebyrå – vi har ca 80 autoriserte reisebyråer over hele landet som selger Jambo Tours reiser.

Betaling

Reisen kan betales via post- eller bankgiro, eller med bank- og kredittkort. I forbindelse med bestilling av reisen betales et depositumt på 3500 kr per person om ikke annet angis. Sluttfaktura på reisen forfaller 2-3 uker før avreise og mottas sammen med reisedokumentene. Vårt kontonummer er: 9046.11.26692.

Trygghet under reisen – reiseforsikring

En bra reiseforsikring er viktig. Se nøye over dine forsikringer slik at du vet hva som er inkludert og ikke. Vi anbefaler Gouda reiseforsikring.

Esta nødvendig for reiser til USA

Nordiske statsborgere har i lang tid hatt visumfrihet til USA (med unntak). For innreise til USA gjelder dog at man må søke gjennom en s.k. esta-søknad via internett minst 72 timer før avreisen. Innreisetillatelsen gjelder så for ubegrenset antall innreiser i to år. Gå til https://esta.cbp.dhs.gov, klikk videre på ”norsk” for å fylle i blanketten. Denne søknaden erstatter den tidligere, grønne immigrasjonsblanketten. Dog må tollblanketten fortsatt fylles ut på flyet og leveres ved innreisekontrollen til USA. Obs! Esta-søknaden debiteres den søkendes kredittkort. Kostnaden er p.t 14 USD, men kan bli forhøyet. Google ikke, men bruk ovenstående adresse. Det fins flere siter som tar bra betalt for å videreformidle estasøknader.

Jambo Tours hotellklassifisering og hotell

På de fleste reisemålene kan man velge mellom flere hoteller i ulike prisklasser og med ulik standard. Prisene varierer med romstandard, beliggenhet, mat, øvrige fasiliteter og service. Valuta for pengene er vår ledetråd. Hvert hotell i vårt program er således nøye utvalgt og prisverdig. Mange hotell fins beskrevet i katalogen med bilde og tekst. Teksten baserer seg på det svenske Konsumentverkets retningslinjer samt vår egen vurdering. Respektive hotell klassifiserer vi med stjerner: 1(*)–5(*****) – alt for din veiledning. Merk at  vår klassifisering i mange tilfeller er hardere enn den lokale eller internasjonale klassifisering som hotellet kan ha. Samtidig er det viktig å huske at klassifiseringen gjøres i forhold til den lokale standard som råder på aktuell destinasjon.

Konfigurasjon av senger. Dobbeltrom på hotell verden over forekommer normalt med en dobbeltseng, eller med to separate enkeltsenger. Gi oss gjerne ditt ønske ved bestilling så videreformidler vi det til hotellet. Ønske om en viss sengekonfigurasjon kan ikke garanteres. Ekstraseng. Tenk på at ekstrasengen ofte består av en sovesofa eller en nedfellbar seng – i begge tilfellene er den normalt av noe enklere slag enn de ordinære sengene.

Vennligst observer at hvert hotell har egne regler og tider for inn- og utsjekking. Innsjekking tillates ofte ikke før kl 15.00. Normalt skal rommet forlates senest kl 12.00 på avreisedagen.

Bagasje

Hver person får maksimalt ha med seg 20 kg uten ekstra kostnader om ikke annet er angitt. For reiser til USA og visse destinasjoner i Latin-Amerika gjelder nå at man får ta med 1 koffert/bag à 23 kg per person. Obs at noen flyselskaper (fremfor alt Nord-Amerikanske) har begynt å ta betalt ved innsjekkingen av 2 kofferter per pers. Legg merke til at på safariflyene i Øst-Afrika er det kun lov å ta med maks 15 kg. bagasje. I disse tilfellene kan man deponere bagasje på plass. Spesielle regler gjelder også på innenriksflyene på Filippinene, Seychellene og til de små øyene utenfor Malaysia, Panama, i Argentina m.fl. land. Kun 1 håndbagasje er tillatt. Max vekt varierer mellom selskapene, men det mest vanlige er 5-10 kg og koffertene må ikke være større enn 25x35x55 (eller totalt 105 cm, dvs bagasje skal få plass i bagasjehyllen). Overvekt må betales direkte til flyselskapene ved innsjekking. Golfbager og annet sportsutstyr som medtas koster ekstra. Prisene varierer fra flyselskap til flyselskap, sjekk det aktuelle flyselskaps hjemmeside. Om bagasjen blir skadet eller kommer bort – noe som dessverre kan skje – må dette anmeldes direkte ved flyselskapets servicedisk ved bagasjeutleveringen (før tollen). Jambo Tours erstatter aldri forsinket eller bortkommen bagasje.

Vaksinasjoner/medisiner

Enhver reisende har selv ansvar for å ta de vaksiner som er nødvendig for det aktuelle reisemålet. Kontakt alltid lege eller vaksinasjonsklinikk før en planlagt langreise.Alle som reiser utenfor Europa bør minst ha fullgod beskyttelse mot polio, difteri, gulsot og stivkrampe. For den som har følsom mage eller vil minske reisikoen for turistdiare anbefales en reseptbelagt drikkbar vaksine, Ducoral. For reiser til Kenya, Rwanda, Tanzania og Zanzibar kreves vaksinasjon mot gul feber. De fleste land i Sør-Amerika krever vaksinasjon mot gulfeber. Det gjelder også for reiser til jungelen i Peru. På grunn av gulfeberutbrudd i Sør-Amerika krever de fleste land der vaksinasjon om man nylig har besøkt et annet land i Sør-Amerika.

For reiser til Namibia, Botswana, Tanzania, Kenya, Rwanda, Madagaskar, Uganda, Zimbabwe og til mange områder i Sør-Afrika anbefales malariatabletter. Dette gjelder også Vietnam, Laos, Kambodsja, India, Thailand og Malaysia. Det beror også litt på hvor i de forskjellige landene du skal reise. Sesongvariasjoner forekommer også. Kontroller derfor alltid disse opplysningene med en lege eller en vaksinasjonsklinikk da lokale forandringer kan komme med kort varsel.

Før avreise

Før avreise

Før avreise