Reis riktig & klokt

Vårt syn på holdbarhet er å beskytte og ta ansvar. Vi strever alltid etter å minimere påvirkningen på de samfunn og den natur som våre reiser berører. Og vi gjør hva vi kan for å støtte en positiv utvikling. Det er et arbeid som aldri blir klart, som alltid kan forbedres. Det er vår ambisjon.

Vårt mål er å reise riktig og klokt. Å reise med så liten miljøpåvirkning som mulig gjennom valg av beste tilgjengelige fremkomstmiddel, å velge transportfirma som fremmer lokale virksomheter og miljø, å respektere og gagne lokale samfunn og folkegrupper og å handle med ettertanke og omtanke.

Her forteller vi om noen av de prosjekt som vi er engasjerte i og om de organisasjoner som vi samarbeider med for å gjøre en positiv forskjell for mennesker, dyr og miljø.

 

WWF i Namibia

WWF Namibia har siden midten av 90-tallet bedrevet et fremgangsrikt arbeid med lokale stammer og nasjonale myndigheter. Kampanjer mot tyvjakt har vært fremgangsrike og i dag er både antall dyr og arter økende i Namibia. Vi støtter WWFs arbeid og forsøker å velge lodger som drives ifølge WWFs kriterier. Våre safarireiser Ekspedisjon Namibia og Vinger over Namibia er produsert i samarbeid med WWF Namibia.


 


Green Belt Movement i Kenya

Green Belt Movement ble grunnlagt av Nobels Fredsprisvinneren Wangari Maathai. Gjennom å plante trær i Afrika bekjemper organisasjonen avskogning og jorderosjon, samtidig som lokale arbeidsplasser skapes, fremfor alt for kvinner. Vi støtter organisasjonens arbeid og planter syv trær for hver reise. Det er inkludert i prisen.


Fair Trade in Tourism South Africa

Fair Trade in Tourism South Africa, sertifiserer foretak i turistnæringen i Sør-Afrika. Organisasjonen kontrollerer reisearrangører og hotell når det gjelder spørsmål om arbeidsforhold, lønn og miljøarbeid. Vi støtter FTTSA og lar dem kontrollere vår virksomhet.